ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจจากบ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพโรงงานและมาตราฐานการผลิต สำหรับการพิจารณาให้ทางโรงงานเป็นผู้ผลิตน้ำแร่ ต่อไป

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจจากจากบริษัท เอวิเต้ซ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพโรงงานและมาตราฐานการผลิต สำหรับการพิจารณาให้ทางโรงงานเป็นผู้ผลิตน้ำแร่ ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศ  ได้จัดอบรมโครงการรับรองโรงงานผลิตน้ำดื่ม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย เพื่อตรวจสอบคุณภาพโรงงานและมาตราฐานการผลิต 

PAYMENT:

© SPRING MINERAL WATER CO.,LTD.